НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

Активности

001На 13.09.2023 година претседателот на Мобилност Македонија, Бранимир Јовановски и генералниот секретар, Софка Печева, остварија работна средба со министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска.
На получасовната работна средба дискутиравме за повеќе прашања од интерес на правата и заштитата на лицата со телесен инвалидитет, но и за подобрување на финансирањето на националниот сојуз, Мобилност Македонија.
Истакнавме дека очекуваме нашите барања кои во изминатите години повеќекратно ги доставувавме до Владата на РСМ, Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика, а се однесуваат на зголемувањето на износот на надоместоците од социјалната заштита (нега и помош од друго лице, попреченост, посебен додаток...), да бидат земени во предвид и реализирани со новиот Буџет за 2024 година.
Повеќе: РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРКАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ЈОВАНКА ТРЕНЧЕВСКА
002Од 08-10.09.2023 година во Ново Место и во Семич, Словенија, се одржува 33 Државно првенство во атлетика за параплегичари на Словенија и 54. меморијал проф. Бојана Хроватина, на кој учествуваат спортисти од Словенија, Чешка, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија.
Повеќе: ПРВО МЕСТО ЗА ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА на 54. МЕМОРИАЛ ПРОФ. БОЈАН ХРОВАТИН
006Спортистите Елена Давитковска и Златко Арсовски од 24-27.08.2023 година во Врњачка Бања, учествуваа на 31 Републички спортски игри на параплегичари и квадриплегичари на Срвија во организација на СПИКС.
Елена Давитковска освои: 2-ро место во копје со резултат од 8,15 метри, 3-то место во диск со резултат од 8,47 метри, 3-то место во ѓуле со резултат од 3,70 метри.
Златко Арсовски освои: 4-то место во диск со резултат од 11,69 метри, 9-то место во копје со резултат од 8,50 метри, 11-то место во ѓуле со резултат од 4,22 метри.
Повеќе: УСПЕШЕН НАСТАП НА МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТИСТИ ЕЛЕНА ДАВИТКОВСКА И ЗЛАТКО АРСОВСКИ НА НАТПРЕВАРОТ ВО...
001На 20.07.2023 година, во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“, во соработка со Народниот правобранител, а со поддршка на Фондацијата за демократија на Вестминстер (ВФД) во рамки на проектот „Практикувај демократија“ поддржан од Британската Амбасада во Северна Македонија ја презентираше изготвената анализа која има за цел да ја согледа состојбата со пристапноста до високото образование за лицата со попреченост. Иницијативата за оваа студија произлегува од обврската на државите потписнички на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост да обезбедат лицата со попреченост да имаат пристап до високото образование, без дискриминација и на еднаква основа со другите, поради што е потребно да овозможат разумно прилагодување за лицата со попреченост.
Анализата ја утврдува физичката пристапност на објектите на факултетите кои се во рамки на државните универзитети, достапната литература во пристапен формат обезбеденоста со асистивна технологија и/или друг вид на индивидуализирана поддршка за студентите со попреченост како и евалуација на бројот на студенти со попреченост во сите три циклуси на студии.
Повеќе: ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КЛУЧНИТЕ НАОДИ ОД АНАЛИЗАТА ЗА ПРИСТАПНОСТ ДО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
001Во рамките на нашите заложби за вработување на лицата со телесен инвалидитет, во прилог дописот и флаерот кој господин Ardian Skikuli од УНДП го достави до сојузот:
„Почитувани,
Ве информираме дека програмата за самовработување-лица со попреченост е во тек и е отворена за пријава на потенцијални кандидати. Ве молам споделете ја информацијата со Вашите мрежи, со цел истата да пристигне до што е можно поголем аудиториум.“
Повеќе: ПРОГРАМА НА УНДП ЗА КРЕИРАЊЕ НА МОЖНОСТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СИТЕ